TELEFOON 06 12392537 | E-MAIL
 
 
Hans Bakhuizen - Interim-management   Hans Bakhuizen - Conceptontwikkeling   Hans Bakhuizen - Projectmanagement   Hans Bakhuizen - Acquisitie, Consultancy   Hans Bakhuizen - Huisvestingopmaat
INTERIM-MANAGEMENT   CONCEPTONTWIKKELING   PROJECTMANAGEMENT   ACQUISITIE - CONSULTANCY   HUISVESTING OP MAAT
 

Amsterdam Westermarkt. ‘Eén ontsluiting voor het winkelend publiek en één voor de bevoorrading.’
Jarenlang koesterde Albert Heijn de wens voor een nieuwe vestiging aan de rand van de Jordaan. In dit verdichte gebied ontbrak het aan panden met een groter volume op de begane grond. Bij een intensieve speurtocht werd een oude parkeergarage ontdekt, die bestond uit de begane grond van een aantal gekoppelde woningen. Het geheel lag op een binnenterrein en was slecht ontsloten. De oplossing om hier toch een supermarkt van te maken werd gevonden in het maken van een tweetal ontsluitingen naar de Westermarkt, een drukke weg. Eén ontsluiting voor het winkelend publiek en één voor de bevoorrading. Vervolgens werden de wanden tussen de woningen zo veel mogelijk weggehaald zodat een open ruimte gemaakt werd.’

Ochten/Centrumplan ‘Geen leger aan adviseurs’
‘De Betuwse kern Ochten kampt met de typische kleine kernen problematiek: afkalvende en verspreide voorzieningen bij een afnemende bevolkingsomvang. Voor de gemeente Neder-Betuwe aanleiding om via een prijsvraag te komen tot een kwalitatieve impuls, die het proces moet keren. Het winnende plan is gebaseerd op een grondige analyse van de lokale markt en pragmatisme in de realisatie.
Om voorzieningen in kleinere kernen zoveel mogelijk overeind te houden zijn realisme en voortvarendheid essentieel. Geen leger aan adviseurs maar werken vanuit de lokale krachten en mogelijkheden. Je moet het echte, onderliggende belangen van elke partij boven tafel krijgen. Pas dan kan je op zoek naar samenwerking. 

 
< TERUG    

 
HOME | DISCLAIMER | CONTACT
 

© HANS BAKHUIZEN INTERIM VASTGOED SERVICES
corporate design en webproductie breed in beeld CREATIES