TELEFOON 06 12392537 | E-MAIL
 
 
Hans Bakhuizen - Interim-management   Hans Bakhuizen - Conceptontwikkeling   Hans Bakhuizen - Projectmanagement   Hans Bakhuizen - Acquisitie - Consultancy   Hans Bakhuizen - Huisvesting op maat
INTERIM-MANAGEMENT   CONCEPTONTWIKKELING   PROJECTMANAGEMENT   ACQUISITIE - CONSULTANCY   HUISVESTING OP MAAT
 

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Overige juridische informatie
Wij trachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar we kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Hans Bakhuizen Interim Vastgoed Services aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Hans Bakhuizen Interim Vastgoed Services of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld en waarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming door Hans Bakhuizen Interim Vastgoed Services is gegeven.

 
     

 
HOME | DISCLAIMER | CONTACT
 

© HANS BAKHUIZEN INTERIM VASTGOED SERVICES
corporate design en webproductie breed in beeld CREATIES